Sprat

SPRAT (The Society of Professional Rope Access Technicians) kelimesi, İngilizce Profesyonel İple Erişim Teknisyenleri Topluluğu’nun baş harflerinin kısaltılmış halidir. SPRAT 90’lı yılların başında İple Erişim mesleğinin standartlarını yükseltmek ve doğan ihtiyaçlara cevap vermek için Kuzey Amerika’da kurulmuştur. Önceleri sadece Kanada ve Amerika da etkin olan sistem zamanla saygınlık kazanarak İple Erişim mesleğinin
standartlarını belirleyen ve tüm dünyada kabul gören uluslararası bir kuruluş halini almıştır.

SPRAT iple erişim eğitim kursu, iple erişim teknisyeni olmak isteyen bireyler ve iple erişim teknikleri kullanmak isteyen profesyonellere yöneliktir ve içeriği genel iş güvenliği konu başlıklarından farklıdır. Eğitimin temel içeriği ip üzerinde çeşitli manevraları güvenli bir şekilde gerçekleştirmeye ve ip üzerinde kalmış bir kazazedeyi kurtarma senaryolarına dayanır. SPRAT Eğitim sisteminde üç farklı seviye mevcuttur.

Seviye 1 için ön tecrübe gerekmemektedir. Ancak verilen eğitim pratik ağırlıklı olup katılımcıların boy/kilo oranlarının ve fizik kondisyonlarının eğitim için uygun olması beklenir.

SPRAT Level 2 teknisyen sertifikası almak için, SPRAT Level 1 sertifikası aldıktan sonra en altı ay geçmiş olması ve en az 500 saatlik iple erişim işinde çalışmış olma şartı aranır.

SPRAT Level 3 teknisyen sertifikası almak için, SPRAT Level 2 sertifikası aldıktan sonra en az 6 ay geçmiş olması ve en az 500 saatlik iple erişim işinde çalışmış olma şartı aranır