Irata Nedir?

IRATA, her kıtadan üye firmaları ve 50nin üzerinde ülkede sertifikalı teknisyeniyle, iple erişim teknik erişim-yüksekte çalışma alanında tek küresel otoritedir.

Irata’nın Ana Misyonu
Her tür yüksekte çalışma işinde sıfır kaza ve hata oranını sağlamaktadır, İş güvenliği ve iş kalitesini arttırmaktadır, Uluslar arası ve yerli standartlar hakkında üyelerine net bilgilerle danışmanlık vermektedir, Teknik erişim ve üretim konusunda çözüm üretmektedir, Endüstriyel yüksekte çalışma ve ip teknik erişim için eğitim yetkisi vermek, sertifikasyon sistemi ile beraber bunun takibini sağlamaktır, Tüm eğitim alan çalışanlarına teknik hususların çözümü için rehberlik etmektir,

Irata Personel Derecelendirilmesi
Level 1: 6 günlük eğitimi ve bağımsız sınavı tamamlamış tecrübe edinmeye/iş üretmeye hazır teknik erişim teknisyenidir.
Level 2: 6 günlük eğitimi ve 1000 saatlik teknik erişim tecrübesini edinmiş ekip yöneten ve kurtarma yapabilen tecrübeli teknik erişim uzmanıdır.
Level 3 / S / T : 6 günlük eğitim ve 2000 saatlik teknik erişim tecrübesini edinmiş saha yöneticisi, kurtarma operasyonu yöneticisi süpervizör eğitmendir. Bağımsız olarak risk değerlendirmesi üretir ve uygular.

Irata,iş çözümü olarak teknik erişimi ve diğer yüksekte çalışma biçimlerini geliştirmeyi her zaman ön planda tutmuştur. Birlik güvenlik öncelikli yüksekte çalışma yöntemlerini her yıl yeni bölgelere-ülkelere tanıtmaya devam etmiştir.

Irata eğitim programı, kalitesi ve bütünlüğü sebebiyle uluslar arası alanda onaylanmaktadır. Sonuç olarak Irata üyelerinin çalışmalarını büyük çok uluslu şirketlerden ufak şirketlere kadar tüm yükleniciler tarafından tartışmasız kabul görmüştür. Eğitimlerin değerlendirilmesi bağımsız üçüncü bir denetçi tarafından yapılmaktadır. Eğitim gören ve çalışan teknisyenler için kayıt defterleri verilmekte ve sürekli yüksekte çalışma iş deneyimleri deftere
kaydedilmektedir.

IRATA, tüm teknisyenlerden ve eğiticilerden teknik erişim kullanımında IRATA yönetmelikleri’ne ( Bu yönetmelik aynı zamanda İngiltere’nin Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliğine Yönetmeliğine –BSIuyumludur.) uygun çalışmalarını talep etmektedir.

Böylece birliğin yüksekte çalışma endüstrisinde benzeri bulunmayan güvenlik istatistiklerini korur. Irata belgeli çalıştıran şirketlerde kayıt altına alınan çalışma süresinin içinde kaza oranı 200.000 bin saatte 1 hafif iş kazası olarak kayıt altına alınmıştır.

Bu, yüksekte çalışma sistemi kaza istatistiği olarak Dünya üzerindeki en düşük orandır.